ab-tc

ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE BİLGİ SİSTEMİ YETKİLENDİRME İŞLEMİ BAŞVURU USÛL ve ESASLARI

17 Ağustos 2021

ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE BİLGİ SİSTEMİ YETKİLENDİRME İŞLEMİ BAŞVURU USÛL ve ESASLARI

• İbrazı zorunlu yetkilendirme başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin (Dilekçe, noter onaylı taahhütname, yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği ve yetkilendirme formu) başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresine iletilmesi gerekir.
• KEP aracılığıyla iletilecek her bir başvuru belgesi, KEP ileti gönderim türü olan e-yazışma paketi (eyp) ile gönderilmesi istenilecek, standart gönderim kabul edilmeyecektir.

• KEP aracılığıyla iletilen her başvuruya ait dokümanların dosya uzantılarının
.pdf ve her bir ekin ayrı ayrı olması zorunludur. Ayrıca eyp. uzantılı dosyaların içerisinde yer alan eklerin sistem tarafından aktarımı söz konusu olmadığı için her bir ekin bağımsız olarak KEP iletisinde yer alması gerekmektedir.

• Belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

• Tüm belgelerin orijinal kopyalarının 10 yıl süreyle saklanma yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

• KEP ile iletilen başvurularda evrak giriş tarihi, KEP iletisinin mevzuatta belirtilen başvuru mercii tarafından evrak kayıt sistemine alındığı ve resmi tarih/sayı verildiği tarihtir. KEP bildiriminin gönderildiği tarih evrak giriş tarihi olarak dikkate alınmaz!

• İmza Sirküleriyle birlikte iletilen tüm belgeler incelenir, başvuruda tespit edilen eksikler Yetkilendirme Formunda yer alan e-posta adresine bildirilir.


• Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına, KEP ile ilgili tüm mevzuata, sıkça sorulan sorulara ve diğer hususlara aşağıda linki paylaşılmış olan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sayfasından ulaşabilmektedir.

https://www.btk.gov.tr/kayitli-elektronik-posta-hizmet-saglayicilar
cfcu
Eurochambres
civilsociety
tobb
usaktso
kutso
manisa tso
camara cco
viterbo
selanik-cco

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No:1 64100 Uşak, Türkiye.

☎ +90 276 227 0203
info@mebdb2b.org