ab-tc

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI - TÜRKİYE

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), tüm odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde, 1891 yılında, “Uşak Ticaret ve Sanayi Odası” ismiyle Uşaklı iş adamlarının teşebbüsü ile hizmete başlamıştır.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye ve bölge ekonomisinin, ticaret ve sanayi hayatının gelişmesi, ona yeni ivmeler kazandırılması istikametinde çabalarını kurulduğu günden itibaren azami bir şekilde gayret göstermektedir.

Bu gün Uşak, Türkiye battaniyesinin %80’ını, sargı bezi üretiminin %50'si, kazak ve triko ipliğin %65’ini, küçükbaş deri üretiminin %60'ını, seramiğin %15’ini üreten sanayi şehri konumundadır.

Ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından üst sıralarda yer alan Uşak’ın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır şekilde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla 127 yıl önce kurulan UTSO, bugün ülkemizin önde gelen meslek kuruluşları arasında yerini almıştır.

MANISA TICARET VE SANAYI ODASI - TÜRKİYE

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 1908 yılında “Manisa Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası” adıyla kurulmuştur. Bir müddet sonra Ziraat Odası bünyesinden ayrılmıştır. O zamandan beri Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde çalışmaktadır.

Manisa; İzmir Limanına ve Adnan Menderes havaalanına yakınlığı, önemli demiryolu ve karayolu arterlerinin ilimizden geçmesi ayrıca ucuz ve kalifiyeli iş gücüne sahip olması ile kısa zamanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar tarafından tercih edilir olmuştur. Bunun sonucu olarak Financial Times gazetesi tarafından verilen “Avrupa’nın en iyi ve en uygun yatırım kenti” unvanını ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte 2006 yılında yapmış olduğu bir araştırma neticesinde denizaşırı ülkelerde yatırım yapacak Çinli yatırımcılar için dünyada yatırım yapılacak en iyi sanayi bölgesi ödülünü almıştır.

2006 yılında Akredite Odalar arasına katılan Odamız 16-08-2007 tarihinde ISO-9001 Kalite belgesini almıştır. 11 Temmuz 2008 tarihinde yapılan Genel Kurulun ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetimsel olarak Odamızdan ayrılmıştır. Odamız, 25 meslek grubunda yaklaşık 8.500 üyeyi bünyesinde bulundurmaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, “Manisa İdealkent” isimli dergisini 6 ayda bir yayınlamaya başlamıştır.

KÜTAHYA TICARET VE SANAYI ODASI (KUTSO) - TÜRKİYE

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), 1926 yılından beri Kütahya’da 3800’den fazla ticari ve sanayi işletmeyi temsil eden ve onlara hizmet sağlayan kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Ticaret kaydından, dış ticaret belgelerine, sigorta işlemlerine kadar belge onayları ve teyit işlemlerinin yanı sıra danışmanlık, eğitim ve savunuculuk işlemlerine kadar geniş bir kapsamda hizmetleri üyelerinin ve şehrinin menfaatleri doğrultusunda sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, Kütahya’daki organize sanayi bölgelerinin kurulması, yabancı ve yerli yatırımcıların bu bölgelere yatırım yapmaya teşvik edilmesi ve şehrin mesleki ve teknik eğitim kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarında öncü meslek kuruluşu olarak KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Atatürk Anadolu Endüstriyel Meslek Lisesi ve KUTSO Anaokulu gibi eğitim kuruluşlarının kurulmasına önemli bir destek sağlamıştır. Ayrıca KUTSO, üyelerinin insan kaynaklarının geliştirilmesi ve KOBİ’lerin dış ticaret kapasitelerinin artırılması için yürüttüğü çalışmalarla, Kütahya’nın bir UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olarak gelişimini, Kütahya’nın kültürel ve termal bir turizm destinasyonuna dönüşümü ve şehirdeki AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Öte yandan KUTSO, cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupların meseleleri gibi yatay sorunlara çözümler üretilmesi konusunda da aktif bir kamu kuruluşu olmuştur. Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu, Kütahya Genç Girişimciler Kurulu gibi kurulları koordine etmesinin yanı sıra şehirdeki kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik birçok proje hazırlık çalışması yürütmüştür.

VITERBO TİCARET VE SANAYİ ODASI - İTALYA

Ticaret ve sanayi odasının İtalya’da rolü nedir?

 • İtalya'da kısmi özerkliğe sahip kamu kuruluşları var.
 • Ticaret Odaları, şirketlerin siciline kayıt yapabilmek için her yıl ödedikleri ücretler ile finanse edilmektedir.
 • Devlet finansman desteği almaz.
 • Diğer gelirler halka sunulan hizmetlerden, bireysel projelere yapılan katkılardan gelirler elde eder.

Bölgede sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: Suap (üretken faaliyetler için tek nokta) Ticaret Odası, işletme giderlerini basitleştirmek ve azaltmak amacıyla, tek bir elektronik erişim noktası sunmak için belediyelerle birlikte çalışır. Tahkim Alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) tarafsız bir üçüncü tarafa karar Emanet oluşur aracı, özellikle konuda yetkili. Arabuluculuk Bir başka ADR aracı, tahkim dışında, üçüncü bir tarafa çatışmayı çözen bir anlaşma veya uzlaşma bulma girişimini emanet eder. Metroloji Ölçme ve tartım araçlarının mevcut yönetmelik ve mevzuata uygun olarak doğrulanması ve izlenmesi. Ticari markalar ve patentler Fikri mülkiyetin korunması da dahil olmak üzere logoların, ticari markaların, ticari markaların ve ürün açıklamalarının tescili ve yasallaştırılması. Girişimcilik için yeni hizmetler Bu hizmetler özellikle kadın ve genç girişimcileri hedef almaktadır. Eğitim, iş arayanlar için hizmetler, öğrenciler için iş deneyimi Şirketlere ilgi duyan konularda eğitim kursları, okulların ve şirketlerin katılımıyla çalışmalar ve çalışmalar arasındaki değişim, alternatif çalışmalar ve çalışmalar için platformlar, üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği içinde projelerin oluşturulması. Turizm tanıtımları Eğitim gezileri ve B2B (Lazio satın al), tuscia'ya hoş geldiniz, Tuscia'da deneyim (deneysel turizmin yeni sınırı) Ekonomik bilgiler, yerel ekonomilerin incelenmesi ve izlenmesi Şirketlerin yabancı piyasalarda meydan yardımı, Oda şunları sunmaktadır:

 • Uluslararası B2B Fuarları ve etkinlikleri hakkında bilgi
 • Piyasa görünümü ve ekonomik analiz
 • Gelecek olaylar
 • Finansmana erişim hakkında bilgi
 • Uluslararası ticaret, gümrük ve tarifeler, Yönetmelik, teşvikler ve bir işe başlamak için gereken tüm bilgiler hakkında tavsiyeler
 • Atölye çalışmaları organizasyonu
 • İletişim ağı ve ortak arama
 • Başlangıç yardımı

SELANİK KOBİ SANAYİ ODASI - YUNANİSTAN

Selanik-VETH Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Odası, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişiliktir ve tarihi 1925'te başlar. Bugün yedi üyeli bir komite ve mali ve idari özerkliğe sahip 41 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Oda üyeleri, özel teknik bilgi gerektiren ve Orta Makedonya bölgesinde bulunan hizmetleri işleyen ve sunan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Üye sayısı imalat ve hizmet sektöründe 23.000'den fazladır.

Oda, çeşitli faaliyetlerle bölgenin iş dünyasının gelişiminde aktif olarak yer almaktadır. Girişimciliği teşvik eder ve yatay ve kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik hizmetleri sağlar.

 • VETH, genel olarak ticaret, üretim ve ulusal ekonomi hakkında devlet danışma ve danışma görüşlerini sağlar.
 • Yunanistan ve yurtdışında B2B toplantılarına ve iş etkinliklerine katılır ve düzenler.
 • Ulusal ve uluslararası sergilere katılır
 • Üyeleri için konferanslar, çalıştaylar ve etkinlikler düzenler.
 • Avrupa tarafından finanse edilen programlar ve girişimler, dış pazarlar, diğer ülkelerin ekonomik ve iş ortamı, ihracat süreçleri, yeni teknolojiler, yenilikler, sistemler ve ürün belgelendirme vb. gibi çeşitli konularda üyelerini bilgilendirir.
 • Üyelerinin yurt dışında ortak bulmalarına yardımcı olur, Yunan işlerini teşvik eder, yabancı ortaklarla iş anlaşmazlıklarını çözer, vize işlemlerini kolaylaştırır ve daha fazlası…
 • Eurochambres, Uluslararası oda, Balkan odası ve diğer AB ülkelerinin çeşitli odaları gibi ulusal ve uluslararası örgütlerin yanı sıra üyelerine ağ oluşturma fırsatları sağlamak için Yunan kurum ve kuruluşlarının çoğunluğu ile işbirliği yapar.
 • Yunanistan'daki Yunan denizaşırı tüccarlar ve yabancı tüccarlar ile işbirliği yapar.
 • Eylemler geliştirir ve destek, tavsiye ve eğitim sağlar.

CÁCERES TİCARET VE SANAYİ ODASI - İSPANYA

1899 yılında kurulan Cáceres Ticaret ve Sanayi Odası (Cámara Oficial de Comercio e Industria Cáceres), asıl amacı Cáceres eyaletinin genel ticari ve endüstriyel çıkarlarını savunmak olan bir kamu hukuku organıdır.

Oda, her dört yılda bir Caceres eyaletinin tüm girişimcileri tarafından seçilen 29 girişimci grubu tarafından yönetilmektedir. Bu girişimci grubu genel hedeflere ulaşmak için aynı zamanda Meclisi temsil ederler. Başkan ve Yönetim Kurulu seçilerek göreve gelirler. Meclis, amacı ekonomik sektörlerin sorunlarını yakından analiz etmek ve hedefleri ayrıntılı olarak tanımlamak olan meslek komitelerinden oluşmaktadır. Meslek grupları komiteleri bunları baştan sona uygulamasından sorumludur.

Caceres eyaletinde ticaret/sanayi içinde bulunan kişiler, vatandaşlar veya tüzel kişiler oda mensubudur. Bu üyelere sunulan belirli hizmetlerden elde edilen gelirler, odayı finanse eder. Bu hizmetler çeşitli alanlarda uzman tavsiyesi odaklanır: İş yaratma ve geliştirme, uluslararasılaşma, mali ve ekonomik işlemler, şirketlere kamu yardım programları, yerel, bölgesel ve ulusal hükümet ile ortaklıklar, aracılar ve bilgi kurumları. Ayrıca kapsamlı eğitim, iş deneyimi ve kariyer rehberliği programlarını desteklemektedir. Caceres ticaret ve sanayi odası aktif merkezli 30,000'den fazla şirket ile işbirliği içerisinde, bu Ofis tüm iş için bir yenilik, iş kuluçka ve mesleki eğitim danışmanlık ve yükseköğrenim, ihracatı geliştirme ve uluslararası ticaret Heyeti gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir kurumdur.

Temel amacı, Extremadura bölgesindeki KOBİ'lerin küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesi için kalite ve yenilik kültürünü genişletmek için girişimler geliştirmektir. Oda, bu işletmelere bölgeyi kapsayan ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanması için değer sağlayan üç şube ve iki iş inkübatörü (start-up'lar için tasarlanmış geçici koruma tesisi) ağı aracılığıyla hizmet vermektedir.

UŞAK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - TURKEY

Uşak Chamber Of Commerce And Industry (UCCI) started service in 1891 named as “Uşak Chamber Of Commerce And Indurstry” with the Usak Businessmen enterprises within the scope of the same goal and duty in order to meet the common needs of members which are the establishment purposes of all chambers like expediting the professional activities and ensuring the development for the general benefits of the professions.

Uşak Chamber Of Commerce And Industry has done the utmost effort since it was established for improving the commercial and industrial life of both Turkish and territory economies in the direction of gaining the new acceleration.

Today, Uşak is positioned as an industrial city which is manufacturing Turkey’s %80 of blankets, %50 of gauze, %60 leather garment, %65 of sweater and knitwear yarns and %15 of ceramics.

UCCI, which was established 125 years ago, took its position among the leading professional organisations with the aim of designing one of the country’s top provider added value territory and city Uşak’s commercial and industrial contributes, running the members’ occupational activities under the appropriate conditions and solving the issues which they encounter with.

MANISA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - TURKEY

Manisa Chamber of Commerce and Industry was established in 1908 under the name of “Manisa Chamber of Agriculture, Commerce and Industry”.After a while, he left the Chamber of Agriculture.

Since then the Manisa Chamber of Commerce has been working within the framework of Turkey Chambers and Commodity Exchanges Act numbered 5174. Manisa; has been preferred by domestic and foreign investors in a short time due to its proximity to İzmir Port and Adnan Menderes airport, important railway and highway arteries passing through our city, and having a affordable and qualified work force. As a result, it has been awarded the title of "Europe's best and most suitable investment city" by the Financial Times newspaper. In addition, as a result of a research conducted by the People's Republic of China together with the United Nations (UN) in 2006, it received the award for the best industrial region to be invested in the world for Chinese investors to invest in overseas.

Our Chamber, which joined the Accredited Chambers in 2006, received the ISO-9001 Quality certificate on 16-08-2007. Our chamber has approximately 8,500 members in 25 occupational groups. Manisa Chamber of Commerce and Industry started publishing its magazine “Manisa İdealkent” every 6 months.

KÜTAHYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY(KUTSO) - TURKEY

Kütahya Chamber of Commerce and Industry is a public institution that represents and serves more than 3800 commercial and industrial enterprises in Kütahya, who are required to be a member of the chamber by law. It has been providing various services for its members and Kütahya since it was founded in 1926.

The chamber provides validation, certification, consultancy, training and advocacy services for its members in a wide range of procedures from trade registration and insurance related processes to foreign trade services. Additionally, the chamber has been an influential pioneer in efforts to establish organised industrial zones in Kütahya, attract foreign investors to such zones and help improve the VET capacity of the city. Amongst these, education and training activities has been a focus for KUTSO. It has supported public education by establishing schools such as KUTSO Vocational and Training Anatolian High School, TOBB Ataturk Anatolian Industrial Vocational High School and KUTSO Kindergarten.

Moreover, KUTSO has also been a proactive public institution in addressing horizontal issues. It is the coordinating body of Kütahya Women Entrepreneurs Council and Kütahya Young Entrepreneurs Council along with its projects, all of which address the issues related with women, the young and disadvantaged groups in the city.

In addition, the chamber aims at developing human capacities of its members and foreign trade capabilities of SMEs, contributing to improvement of Kütahya as a member of UNESCO Creative Cities Network, transforming Kütahya into a cultural and thermal tourism destination and supporting R&D initiatives in the city.

VITERBO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - ITALY

What role does the Chamber of Commerce have in Italy?

 • In Italy are Public Entities with a partial autonomy
 • The chambers of commerce are financed by the fees paid annually by all enterprises that must enrol in the business register.
 • They do not receive funding from the Government
 • Other income is received from services provided to the public, other income is generated from contributions for particular projects.

These are some of the services offered on the territory: SUAP (The Only Point for the Productive Activities) In order to simplify and reduce expenses for businesses, the Chambers of Commerce work in conjunction with the local councils to offer a unique electronic platform collection Point Arbitrage An alternative dispute resolution (ADR) tool which consists in entrusting the decision to a neutral third party, specifically competent in the matter. Mediation Another ADR instrument which is different from arbitrage, that takes on a third party in the attempt to find an agreement or compromise to solve a dispute. Metrology Checks and supervision of tools for measurement and weighing according to standards and regulations Trademarks and patents Registration and legalization of logos, trademarks, brands and product description including protection of intellectual property New enterpreneurial services These services are particularly focused on young and female entrepreneurs Training, services for job seekers, work experience for students Training courses on topics of interest to companies, Alternating school-work paths with the involvement of schools and businesses, Matching platforms for alternating school-work, Placement projects with the University and other institutions Promoting tourism B2B and Educational Excursions (Buy Lazio), Tusciawelcome, Tuscia Experience (new frontier of experiential tourism) Economic information, study and monitoring of local economies Assistance in helping businesses challenge foreign markets, the Chamber offers the following:

 • Information about International B2B events and fairs
 • Economic and market outlook and analysis
 • Incoming events
 • Information about access to finance
 • Advice on international trade, customs & duties, regulation, incentives and all the information to start up a business
 • Organisation of workshop
 • Partner searches and networking
 • Start-up assistance

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF CÁCERES - SPAIN

Founded in 1899, the Chamber of Commerce and Industry of Cáceres (Cámara Oficial de Comercio e Industria

Cáceres) is a Public Law Body, whose main aim is to defend the general commercial and industrial interests of the province of Cáceres. The Chamber is run by a group of 29 entrepreneurs elected every four years by all the entrepreneurs of the province of Caceres. They represent the Assembly which defines all the general objectives to reach.

In this one, the President and the Executive board are elected. The Assembly is composed of workers commissions whose aim is to closely analyse the problems of the economic sectors and to define the objectives in detail.

A group of employees and technicians headed by the GeneralManager is in charge of its starting and implementation. People, citizens or juridical persons, who practise commerce or industry in the province of Caceres, belong to the Chamber. The receipts coming from determined services that are directly proposed to the entrepreneurs, finance the Chamber. This services focuses in the provision of specialist advice in several areas: Creation and Business Development, Internationalization, Legal, fiscal and economic processing, public assistance programs to corporations, partnerships with local regional and national Government, transfer agents and knowledge institutions. Also promote wide training programs, business expertise and employment guidance. The Chamber collaborates actively with more than 30.000 Cáceres-based companies, covering various needs through implementing services as: All-in-One Offices for Business, Innovation advice, Business Incubators, VET and Higher Training, Promoting of Exports and International Trade Missions. Its main objective is developing initiatives to extend the culture of quality and innovation so that SMEs inExtremadura Region can tap the opportunities afforded by globalization. The Chamber serves these businesses through a network of three branches and two business incubators (temporary shelter structure designed to companies start-ups) covering the region, providing value to implement economic development programs.

CHAMBER OF SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIES OF THESSALONIKI - GREECE

The Chamber of Small and Medium Sized Industries of Thessaloniki - VETH is a Legal Entity under Public Law and Its history begins in 1925. Today it is run by a seven-member committee and a board of 41 people, with financial and administrative autonomy. Members of the Chamber are all small and medium-sized enterprises processing and providing services, which require specialized technical knowledge and are based in the area of ​​Central Macedonia. The number of its members is more than 23,000 in the manufacturing and service sector.

The Chamber is actively involved in the development of the business community of the region, with a variety of activities. It promotes entrepreneurship and provides horizontal and personalized support and guidance services.

 • VETH provides to the State consultative and advisory opinions on trade, manufacturing and the national economy in general.
 • Participates and organizes B2B meetings and business events in Greece and abroad.
 • Participates in National and International exhibitions
 • Organizes conferences, workshops and events for its members.
 • Informs its members on a variety of issues, such as European Funded programs and initiatives, foreign markets, economic and business environment of other countries, export processes, new technologies, innovations, systems and product certification etc.
 • Helps its members to find partners abroad, promotes Greek businesses, resolves business disputes with foreign partners, facilitates VISA procedures and more…
 • Collaborates with national and international organizations such as the Eurochambres, the International Chamber, the Balkan Chamber, and various chambers of other EU countries, as well as with the majority of the Greek institutions and organizations in order to provide networking opportunities to its members.
 • Collaborates with Greek overseas merchants and foreign merchants in Greece.
 • Develops actions and provides support, advice and training.

LA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI UŞAK - TURCHIA

La Camera di commercio e industria di Uşak (UCCI) ha iniziato il servizio nel 1891, denominata "Camera di commercio e industria di Uşak" con le imprese degli uomini d'affari Usak nell'ambito dello stesso obiettivo e dovere al fine di soddisfare le esigenze comuni dei membri che sono gli scopi di tutte le camere, quali promuovere le attività professionali e garantirne lo sviluppo.

La Camera di commercio e industria di Uşak ha fatto il massimo sforzo da quando è stata istituita per migliorare la vita commerciale e industriale dell’economia nazionale e territoriale nella direzione di ottenere la nuova accelerazione.

Attualmente, Uşak si posiziona come una città industriale che produce in Turchia l’80% di coperte, il 50% di garza, il 60% di capi in pelle, il 65% di filati per maglieria e maglieria e il 15% di ceramica.

UCCI è stata fondata 125 anni fa, ha preso posizione tra le principali organizzazioni professionali con l'obiettivo di progettare uno dei territori di maggior valore aggiunto del paese e contribuire allo sviluppo commerciale e industriale della città Uşak, gestendo le attività imprenditoriali dei membri alle condizioni appropriate e risolvendo i diversi problemi che possono incontrare.

LA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA MANISA - TURCHIA

La Camera di Commercio e Industria Manisa è stata fondata nel 1908 con il nome di "Camera di Agricoltura, Commercio e Industria Manisa" e dopo un po' di tempo ha lasciato la Camera dell'Agricoltura.

Da allora la Camera di Commercio di Manisa lavora nell'ambito della legge sulle Camere di Commercio e gli scambi di materie prime della Turchia, numero 5174. Manisa; è stata preferita da investitori nazionali ed esteri in breve tempo grazie alla sua vicinanza a Izmir Port e all'aeroporto di Adnan Menderes, alle importanti arterie ferroviarie e autostradali che attraversano la nostra città, e ad una forza lavoro accessibile e qualificata. Di conseguenza, è stata insignita del titolo di "Migliore e più adatta città d'investimento d'Europa" dal quotidiano Financial Times.

Inoltre, a seguito di una ricerca condotta dalla Repubblica Popolare Cinese insieme alle Nazioni Unite (ONU) nel 2006, ha ricevuto il premio per la migliore regione industriale da investire nel mondo per gli investitori cinesi che investono oltreoceano. La nostra Camera, che è entrata a far parte delle Camere Accreditate nel 2006, ha ricevuto il certificato di qualità ISO-9001 il 16-08-2007. La nostra Camera conta circa 8.500 membri in 25 gruppi professionali. La Camera di Commercio e Industria Manisa ha iniziato a pubblicare la sua rivista "Manisa İdealkent" con periodicità semestrale.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI KÜTAHYA(KUTSO) - TURCHIA

La Camera di Commercio e Industria di Kütahya (KUTSO) è un'istituzione pubblica che rappresenta e serve più di 3800 imprese commerciali e industriali di Kütahya, che per legge sono tenute a farne parte. Sin dalla sua fondazione nel 1926, la Camera di Commercio e Industria di Kütahya fornisce vari servizi ai suoi membri.

La camera fornisce servizi di convalida, certificazione, consulenza, formazione e patrocinio per i suoi membri in una vasta gamma di procedure che vanno dalla registrazione del commercio e dai processi relativi alle assicurazioni ai servizi di commercio estero. Inoltre, la camera è stata un'influente pioniera negli sforzi per stabilire zone industriali organizzate a Kütahya, attrarre investitori stranieri in tali zone e contribuire a migliorare la capacità di formazione professionale della città. Tra queste, le attività di istruzione e formazione sono state al centro dell'attenzione di KUTSO. Ha sostenuto l'istruzione pubblica con la creazione di scuole come il Liceo professionale e di formazione dell'Anatolia KUTSO, il Liceo professionale industriale dell'Anatolia TOBB Ataturk e l'asilo KUTSO.

Inoltre, KUTSO è stata anche un'istituzione pubblica proattiva nell'affrontare questioni orizzontali. È l'organo di coordinamento del Kütahya Women Entrepreneurs Council e del Kütahya Young Entrepreneurs Council insieme ai suoi progetti, che affrontano tutti i temi legati alle donne, ai giovani e ai gruppi svantaggiati della città.

Inoltre, la camera mira a sviluppare le capacità umane dei suoi membri e le capacità di commercio estero delle PMI, contribuendo al miglioramento di Kütahya come membro della rete delle città creative dell'UNESCO, trasformando Kütahya in una destinazione turistica culturale e termale e sostenendo iniziative di ricerca e sviluppo nella citt.

VITERBO CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA - ITALIA

Che ruolo ha la Camera di commercio in Italia?

 • In Italia sono Enti pubblici con parziale autonomia
 • Le camere di commercio sono finanziate con le commissioni pagate annualmente da tutte le imprese che devono iscriversi al registro delle imprese.
 • Non ricevono finanziamenti dal governo
 • Altre entrate provengono dai servizi forniti al pubblico, altre entrate sono generate dai contributi per progetti particolari.

Questi sono alcuni dei servizi offerti sul territorio:

SUAP (l'unico punto per le attività produttive) Al fine di semplificare e ridurre le spese per le imprese, le Camere di commercio lavorano in collaborazione con i consigli locali per offrire un punto di raccolta piattaforma elettronico unico

Arbitraggio Uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che consiste nell'affidare la decisione a un terzo neutrale, specificamente competente in materia.

Mediazione Un altro strumento ADR diverso dall'arbitraggio, che assume una terza parte nel tentativo di trovare un accordo o un compromesso per risolvere una controversia.

Metrologia Controlli e supervisione degli strumenti per la misurazione e la pesatura secondo norme e regolamenti.

Marchi e brevetti Registrazione e legalizzazione di loghi, marchi, marchi e descrizione del prodotto inclusa la protezione della proprietà intellettuale

Nuovi servizi imprenditoriali Questi servizi sono particolarmente focalizzati su imprenditrici giovani e donne

Formazione, servizi per chi cerca lavoro, esperienza di lavoro per studenti Corsi di formazione su argomenti di interesse per le aziende, Percorsi alternati di scuola-lavoro con il coinvolgimento di scuole e imprese, Piattaforme di corrispondenza per alternare scuola-lavoro, Progetti di collocamento con l'Università e altre istituzioni

Promuovere il turismo Escursioni B2B ed educative (Acquista Lazio), Tusciawelcome, Tuscia Experience (nuova frontiera del turismo esperienziale)

Informazioni economiche, studio e monitoraggio delle economie locali Assistenza nell'aiutare le imprese a sfidare i mercati esteri, la Camera offre:

 • Informazioni su eventi e fiere B2B internazionali
 • Prospettive e analisi economiche e di mercato
 • Eventi in arrivo
 • Informazioni sull'accesso ai finanziamenti
 • Consulenza su commercio internazionale, dogane e dazi, regolamentazione, incentivi e tutte le informazioni per avviare un'impresa
 • Organizzazione di seminari
 • Ricerche e networking dei partner
 • Assistenza all'avvio

CAMERA DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI SALONICCO - GRECIA

La Camera delle Piccole e Medie Industrie di Salonicco - VETH è un'entità giuridica di diritto pubblico e la sua storia inizia nel 1925. Oggi è gestita da un comitato di sette membri e da un consiglio di amministrazione di 41 persone, con autonomia finanziaria e amministrativa.

I membri della Camera sono tutte piccole e medie imprese che elaborano e forniscono servizi, che richiedono conoscenze tecniche specializzate e hanno sede nella zona della Macedonia centrale. Il numero dei suoi membri è di oltre 23.000 nel settore manifatturiero e dei servizi.

La Camera è attivamente coinvolta nello sviluppo della comunità imprenditoriale della regione, con una varietà di attività. Promuove l'imprenditorialità e fornisce servizi di supporto e di orientamento orizzontali e personalizzati.

 • VETH fornisce allo Stato pareri consultivi e consultivi sul commercio, sull'industria manifatturiera e sull'economia nazionale in generale.
 • Partecipa e organizza incontri B2B ed eventi commerciali in Grecia e all'estero.
 • Partecipa a fiere nazionali e internazionali
 • Organizza conferenze, workshop ed eventi per i suoi membri.
 • Informa i suoi membri su una varietà di questioni, come i programmi e le iniziative finanziate dall'Unione Europea, i mercati esteri, l'ambiente economico e commerciale di altri paesi, i processi di esportazione, le nuove tecnologie, le innovazioni, i sistemi e la certificazione dei prodotti, ecc.
 • Aiuta i suoi membri a trovare partner all'estero, promuove le imprese greche, risolve le controversie commerciali con i partner stranieri, facilita le procedure di VISA e altro ancora...
 • Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali come Eurochambres, la Camera Internazionale, la Camera dei Balcani e varie camere di altri paesi dell'UE, nonché con la maggior parte delle istituzioni e delle organizzazioni greche, al fine di fornire opportunità di networking ai suoi membri.
 • Collabora con i commercianti greci d'oltremare e con i commercianti stranieri in Grecia.
 • Sviluppa azioni e fornisce supporto, consulenza e formazione.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA CÁCERES - SPAGNA

Fondata nel 1899, la Camera di Commercio e Industria di Cáceres (Cámara Oficial de Comercio e Industria Cáceres) è un ente di diritto pubblico, il cui scopo principale è la difesa degli interessi commerciali e industriali generali della provincia di Cáceres.

La Camera è gestita da un gruppo di 29 imprenditori eletti ogni quattro anni da tutti gli imprenditori della provincia di Cáceres. Essi rappresentano l'Assemblea che definisce tutti gli obiettivi generali da raggiungere. In questa vengono eletti il Presidente e il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è composta da commissioni dei lavoratori che hanno lo scopo di analizzare da vicino i problemi dei settori economici e di definire in dettaglio gli obiettivi.

Un gruppo di dipendenti e tecnici guidati dal Direttore Generale è incaricato dell'avvio e della realizzazione. Appartengono alla Camera persone, cittadini e persone giuridiche, che esercitano il commercio o l'industria nella provincia di Caceres.

Gli introiti provenienti da determinati servizi che vengono proposti direttamente agli imprenditori, finanziano la Camera. Questi servizi si concentrano nella fornitura di consulenza specialistica in diversi settori: Creazione e sviluppo di imprese, internazionalizzazione, elaborazione legale, fiscale ed economica, programmi di assistenza pubblica alle imprese, partnership con il governo locale regionale e nazionale, agenti di trasferimento e istituzioni di conoscenza.

Inoltre, promuovono ampi programmi di formazione, consulenza aziendale e orientamento al lavoro. La Camera collabora attivamente con più di 30.000 aziende con sede a Cáceres, coprendo varie esigenze attraverso l'implementazione di servizi come: Uffici all-in-one per le imprese, consulenza per l'innovazione, incubatori d'impresa, formazione professionale e formazione superiore, promozione delle esportazioni e missioni commerciali internazionali.

Il suo obiettivo principale è lo sviluppo di iniziative per estendere la cultura della qualità e dell'innovazione in modo che le PMI della regione dell'Estremadura possano sfruttare le opportunità offerte dalla globalizzazione.

La Camera serve queste imprese attraverso una rete di tre filiali e due incubatori d'impresa (struttura di ricovero temporaneo progettata per le imprese in fase di avviamento) che coprono la regione, fornendo valore per l'attuazione di programmi di sviluppo economico.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΤΗΣ UŞAK - ΤΟΥΡΚΙΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Uşak (UCCI) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1891 και ονομάστηκε «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Uşak» με τις επιχειρήσεις Usak Businessmen στο πλαίσιο του ίδιου στόχου και καθήκοντος, προκειμένου, όπως ορίζει ο βασικός σκοπός ίδρυσης όλων των επιμελητηρίων, να καλύψει τις κοινές ανάγκες των μελών, όπως η επιτάχυνση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και η εξασφάλιση της ανάπτυξης για τα γενικά οφέλη των επαγγελμάτων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Uşak έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια από τότε που ιδρύθηκε για τη βελτίωση της εμπορικής και βιομηχανικής ζωής τόσο της τουρκικής οικονομίας, όσο και των οικονομιών εδάφους προς την κατεύθυνση της απόκτησης νέας επιτάχυνσης.

Σήμερα, η Uşak τοποθετείται ως βιομηχανική πόλη που κατασκευάζει στο σύνολο της τουρκικής εμβέλειας, το 80% των κουβερτών, το 50% των γαζών, το 60% των δερμάτινων ενδυμάτων, το 65% των νημάτων για πουλόβερ και πλεκτά και το 15% των κεραμικών.

Η UCCI, η οποία ιδρύθηκε πριν από 125 χρόνια, πήρε τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων επαγγελματικών οργανώσεων με σκοπό να σχεδιάσει έναν από τους κορυφαίους παρόχους προστιθέμενης αξίας της χώρας και την εμπορική και βιομηχανική συνεισφορά της πόλης Uşak, εκτελώντας τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών υπό τις κατάλληλες συνθήκες για την επίλυση των ζητημάτων που συναντούν.

ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΤΗΣ MANISA ΙΔΡΎΘΗΚΕ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Manisa ιδρύθηκε το 1908 με το όνομα «Επιμελητήριο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Manisa». Έπειτα από κάποιο διάστημα, αχωρίστηκε από το σώμα του Επιμελητηρίου Γεωργίας.

Έκτοτε, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Manisa λειτουργεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τα Επιμελητήρια της Τουρκίας περί ανταλλαγής εμπορευμάτων υπ’αριθμόν 5174. Η Μanisa προτιμήθηκε από εγχώριους και ξένους επενδυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της εγγύτητάς της με το λιμάνι της Σμύρνης, το αεροδρόμιο Adnan Menderes και σημαντικές αρτηρίες σιδηροδρόμων και αυτοκινητόδρομων που διέρχονται από την πόλη μας , καθώς και για προσιτό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της. Ως αποτέλεσμα, έχει απονεμηθεί ο τίτλος της «καλύτερης και καταλληλότερης πόλης προς επένδυση της Ευρώπης» από την εφημερίδα Financial Times.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα έρευνας που διεξήγαγε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) το 2006, έλαβε το βραβείο για την καλύτερη βιομηχανική περιοχή για να επενδύσουν Κινέζοι επενδυτές, που επενδύουν στο εξωτερικό. Το Επιμελητήριό μας, το οποίο προσχώρησε στα Διαπιστευμένα Επιμελητήρια το 2006, έλαβε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 στις 16-08-2007. Το Επιμελητήριό μας απαριθμεί περίπου 8.500 μέλη από 25 διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Manisa άρχισε να εκδίδει το περιοδικό του «Manisa İdealkent» κάθε 6 μήνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΤΗΣ ΚΙΟΥΤΆΧΕΙΑ(KUTSO) - ΤΟΥΡΚΙΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κιουτάχειας είναι ένας δημόσιος οργανισμός που εκπροσωπεί και εξυπηρετεί περισσότερες από 3800 εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Κιουτάχεια, οι οποίες υπό την προϋπόθεση βάσει νόμου να είναι μέλη του επιμελητηρίου. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες για τα μέλη της και την Κιουτάχεια από τότε που ιδρύθηκε το 1926.

Το Επιμελητήριο παρέχει υπηρεσίες επικύρωσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικής , εκπαίδευσης και υπεράσπισης για τα μέλη του σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, από διαδικασίες εγγραφής στο εμπόριο και ασφαλιστικές διαδικασίες έως υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου. Επιπλέον, το επιμελητήριο υπήρξε ένας σημαντικός πρωτοπόρος στις προσπάθειες για τη δημιουργία οργανωμένων βιομηχανικών ζωνών στην Κιουτάχεια, την προσέλκυση ξένων επενδυτών σε τέτοιες ζώνες και τη βελτίωση της ικανότητας ΕΕΚ της πόλης. Μεταξύ αυτών, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν το επίκεντρο του KUTSO. Έχει υποστηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση με την ίδρυση σχολείων όπως το KUTSO Vocational and Training Anatolian High School, TOBB Ataturk Anatolian Industrial Vocational High School και KUTSO Kindergarten.

Επιπλέον, το KUTSO υπήρξε ενεργός δημόσιος οργανισμός για την αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων. Είναι το συντονιστικό όργανο του Συμβουλίου Γυναικών Επιχειρηματιών της Κιουτάχειας και του Συμβουλίου Νέων Επιχειρηματιών της Κιουτάχειας, μαζί με τα έργα του, τα οποία ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με τις γυναίκες, τους νέους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην πόλη.

Επιπλέον, το επιμελητήριο στοχεύει στην ανάπτυξη ανθρώπινων ικανοτήτων των μελών του και των δυνατοτήτων εξωτερικού εμπορίου των ΜΜΕ, συμβάλλοντας στη βελτίωση της Κιουτάχειας ως μέλους του δικτύου δημιουργικών πόλεων της UNESCO, μετατρέποντας την Κιουτάχεια σε έναν πολιτιστικό και θερμό τουριστικό προορισμό και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες Έρευνας και Ανάπτυξης στην πόλη.

VITERBO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΙΤΑΛΙΑ

Τι ρόλο έχει το Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ιταλία;

 • Στην Ιταλία υπάρχουν δημόσιοι φορείς με μερική αυτονομία.
 • Τα εμπορικά επιμελητήρια χρηματοδοτούνται από τα τέλη που καταβάλλονται ετησίως από όλες τις επιχειρήσεις που πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων.
 • Δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την κυβέρνηση.
 • Άλλα έσοδα εισπράττονται από υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό, ενώ άλλα έσοδα προέρχονται από συνεισφορές σε συγκεκριμένα έργα.

Αυτές είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή SUAP (Το μοναδικό σημείο για τις παραγωγικές δραστηριότητες) Προκειμένου να απλοποιηθεί και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις, τα Εμπορικά Επιμελητήρια συνεργάζονται με τα τοπικά συμβούλια για να προσφέρουν μια μοναδική συλλογή ηλεκτρονικών πλατφορμών Point. Arbitrage Ένα εναλλακτικό εργαλείο επίλυσης διαφορών (ADR) που συνίσταται στην ανάθεση της απόφασης σε ουδέτερο τρίτο μέρος, ειδικά αρμόδιο για το θέμα. Μεσολάβηση Ένα άλλο μέσο ADR που διαφέρει από τo Argitrage, το οποίο αναλαμβάνει ένα τρίτο μέρος στην προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας ή συμβιβασμού για την επίλυση μιας διαφοράς. Μετρολογία Έλεγχοι και επίβλεψη εργαλείων μέτρησης και ζύγισης σύμφωνα με πρότυπα και κανονισμούς. Εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας Εγγραφή και νομιμοποίηση λογότυπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και περιγραφής προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας Νέες επιχειρηματικές υπηρεσίες Αυτές οι υπηρεσίες εστιάζονται ιδιαίτερα σε νέους επιχειρηματίες και γυναίκες. Κατάρτιση, υπηρεσίες για άτομα που αναζητούν εργασία, εργασιακή εμπειρία για μαθητές Εκπαιδευτικά μαθήματα σε θέματα ενδιαφέροντος για εταιρείες, Εναλλασσόμενες διαδρομές σχολικής εργασίας με τη συμμετοχή σχολείων και επιχειρήσεων, Αντιστοιχισμένες πλατφόρμες εναλλακτικής σχολικής εργασίας, Έργα τοποθέτησης με το Πανεπιστήμιο και άλλα ιδρύματα. Προώθηση του τουρισμού B2B και Εκπαιδευτικές Εκδρομές (Αγορά Λάτσιο), Tusciawelcome, Tuscia Experience (νέα σύνορα του βιωματικού τουρισμού) Οικονομικές πληροφορίες, μελέτη και παρακολούθηση των τοπικών οικονομιών Βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις ξένες αγορές, το Επιμελητήριο προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Πληροφορίες για διεθνείς εκδηλώσεις και εκθέσεις B2B
 • Οικονομική προοπτική και ανάλυση της αγοράς
 • Προσεχείς εκδηλώσεις
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση
 • Συμβουλές για το διεθνές εμπόριο, τα τελωνεία και τους δασμούς, τους νόμους, τα κίνητρα και όλες τις πληροφορίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης
 • Οργάνωση εργαστηρίου
 • Αναζήτηση συνεργατών και δικτύωση
 • Βοήθεια εκκίνησης επιχείρησης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου [ΝΠΔΔ] και ιδρύθηκε το 1925. Πρόκειται για ένα Αυτοτελή και Αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, του οποίου η αιρετή Διοίκηση εκλέγεται με τετραετή θητεία. Διοικείται από επταμελή (7) Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 41 Συμβούλους. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών, που για την δραστηριοποίησή τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σήμερα σε περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις, που ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης και στον τομέα παροχής υπηρεσίων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνεχίζει και σήμερα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειάς του, με ποικίλες δράσεις, στο πλαίσιο μιας διττής του αποστολής που είναι η αποτελεσματική του λειτουργία ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Προαγωγής του «ευ επιχειρείν» καθώς και η εξυπηρέτηση των χιλιάδων επιχειρήσεων μελών του στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης παροχής οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης.

 • Υποβάλλει προς την πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα σχετικά με το εμπόριο, τη μεταποίηση και τα επαγγέλματα, ή την εθνική οικονομία γενικότερα, μεριμνά για την ανάπτυξη της μεταποίησης, των επαγγελμάτων, του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
 • Συμμετέχει σε επίσημες κρατικές αποστολές στο εξωτερικό.
 • Συμμετέχει σε Ελληνικές και Διεθνείς εκθέσεις.
 • Διοργανώνει και υποδέχεται επιχειρηματικές αποστολές από ξένες χώρες.
 • Διοργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις ξένων και ελλήνων επιχειρηματιών αντίστοιχου ενδιαφέροντος.
 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις για επίκαιρα θέματα και θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μελών του.
 • Ενημερώνει τις επιχειρήσεις για ποικίλα θέματα, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγορές του εξωτερικού, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον άλλων χωρών, εξαγωγικές διαδικασίες, χρηματοδοτικά θέματα, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, αναπτυξιακά- επενδυτικά θέματα, κλαδικά, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, νέες τεχνολογίες, έρευνες, καινοτομίες, πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων κ.α.
 • Μεσολαβεί για την αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, για προώθηση ενδιαφερόντων ελληνικών επιχειρήσεων, για επίλυση επιχειρηματικών διαφορών με πελάτες εξωτερικού, για διευκολύνσεις διαδικασιών έκδοσης VISA κ.α.
 • Συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς- Ευρωεπιμελητήριο, Διεθνές Επιμελητήριο, Βαλκανικό Επιμελητήριο, και διάφορα επιμελητήρια χωρών- καθώς και με όλους τους ελληνικούς φορείς και οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίζει τα πλεονεκτήματα των δικτυώσεων. Πρόσφατα με την υποστήριξη της Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης μαζί με τα άλλα δύο Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης υπογράφηκε κοινή δήλωση συνεργασίας με το Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο της Κολωνίας στα εξής σημεία: 1. Ανταλλαγή κοινών εμπειριών, 2. Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση βάσει ενός δυαδικού συστήματος εκπαίδευσης, 3. Συνεργασία στο πεδίο επιμόρφωσης και κατάρτισης, 4. Προγράμματα, π.χ. ηλιακή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση.
 • Συνεργάζεται με τους εμπορικούς ακολούθους της Ελλάδας στο εξωτερικό και τους αλλοδαπούς εμπορικούς ακολούθους στην Ελλάδα.
 • Αναπτύσσει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα (παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές και κατάρτιση- επιμόρφωση προς τα μέλη, εκπονεί μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, προωθεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες και συμμετέχει σε φορείς ανάπτυξης).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CÁCERES - ΙΣΠΑΝΙΑ

Με έτος ίδρυσης το 1899, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Cáceres (Cámara Oficial de Comercio e Industria Cáceres) είναι ένας φορέας δημοσίου δικαίου, του οποίου κύριος στόχος είναι η υπεράσπιση των γενικών εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων της επαρχίας Cáceres. Το Επιμελητήριο διοικείται από μια ομάδα 29 επιχειρηματιών που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από όλους τους επιχειρηματίες της περιφέρειας Caceres. Σχηματίζουν τη συνέλευση που καθορίζει όλους τους γενικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

Εκεί εκλέγονται ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή. Η Συνέλευση αποτελείται από επιτροπές εργαζομένων, στόχος των οποίων είναι η στενή ανάλυση των προβλημάτων των οικονομικών τομέων και ο καθορισμός των στόχων λεπτομερώς. Μια ομάδα υπαλλήλων και τεχνικών με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή είναι υπεύθυνη για την έναρξη και την υλοποίηση.

Άνθρωποι, πολίτες ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία στην περιφέρεια Caceres, ανήκουν στο Επιμελητήριο. Οι αποδείξεις που προέρχονται από καθορισμένες υπηρεσίες που προτείνονται απευθείας στους επιχειρηματίες, χρηματοδοτούν το Επιμελητήριο. Οι υπηρεσίες αυτές επικεντρώνονται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε διάφορους τομείς: Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, διεθνοποίηση, νομική, φορολογική και οικονομική επεξεργασία, προγράμματα δημόσιας βοήθειας σε εταιρείες, συνεργασίες με τοπικές περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις, πράκτορες μεταφορών και ιδρύματα γνώσης. Προωθούν επίσης ευρεία προγράμματα κατάρτισης, επιχειρηματική εμπειρία και καθοδήγηση για την απασχόληση. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται ενεργά με περισσότερες από 30.000 εταιρείες με έδρα το Cáceres, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες μέσω εκτελεστικών υπηρεσιών όπως: All-in-One Γραφεία για Επιχειρήσεις, συμβουλές για καινοτομία, Business Incubators, ΕΕΚ και Ανώτατη Εκπαίδευση, Προώθηση Εξαγωγών και Διεθνών Αποστολών κ.λπ.

Ο κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επέκταση του πολιτισμού της ποιότητας και της καινοτομίας, έτσι ώστε οι ΜΜΕ στην περιφέρεια Extremadura να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση. Το Επιμελητήριο εξυπηρετεί αυτές τις επιχειρήσεις μέσω ενός δικτύου τριών υποκαταστημάτων και δύο Business Incubators (προσωρινή δομή καταφυγίου σχεδιασμένη για νεοσύστατες εταιρείες) που καλύπτει την περιοχή, παρέχοντας αξία για την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE UŞAK - TURQUÍA

La Cámara de Comercio e Industria de Uşak (UTSO, por sus siglas en turco) comenzó a dar servicio en 1891, bajo el nombre de “Cámara de Comercio e Industria de Uşak”, y como iniciativa de los empresarios de la ciudad de Uşak, cuyos intereses y obligaciones eran los mismos; reunir las necesidades comunes de sus miembros: el impulso de las actividades profesionales y el aseguramiento del desarrollo en beneficio general de todas las profesiones.

Desde que fue creada, la Cámara de Comercio e Industria de Uşak ha hecho su máximo esfuerzo para mejorar la vida comercial e industrial de la economía turca y su región, y así obtener un nuevo impulso para el país.

En la actualidad, Uşak es considerada como una ciudad industrial que fabrica el 80% de las mantas turcas, el 50% de gasas, el 60% de prendas de piel, el 65% de los jerseys y artículos de punto y el 15% de cerámica.

UTSO, que fue establecida hace 125 años, se ha posicionado como una de las organizaciones profesionales líderes, con el objetivo de convertir a la ciudad de Uşak y sus comercios e industrias en uno de los principales proveedores de valor añadido del país. Para ello, ha facilitado las condiciones adecuadas para la realización de las actividades laborales de sus miembros y ha resuelto los problemas que se han ido encontrando.

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MANISA - TURQUÍA

La Cámara de Comercio e Industria de Manisa fue creada en 1908 bajo el nombre de Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de Manisa, sin embargo, al poco tiempo se abandonó la rama de Agricultura.

Desde entonces, la Cámara de Comercio de Manisa ha estado trabajando dentro del marco de la Ley de Cámaras de Turquía e Intercambios de Productos Básicos con el número 5174. Inversores nacionales y extranjeros eligen Manisa por su proximidad al puerto de Esmirna y al aeropuerto Adnan Mederes, por las importantes líneas de ferrocarril y autovías que pasan por la ciudad, y por su mano de obra cualificada y asequible. Como resultado de ello, el periódico Financial Times le ha otorgado el título de “Mejor y más adecuada ciudad de Europa para la inversión”.

Asimismo, como resultado de una investigación dirigida por la República de China en conjunto con las Naciones Unidas en 2006, Manisa recibió el premio a la mejor región industrial del mundo donde los inversores chinos podían invertir. Nuestra Cámara, que se unió a las Cámaras acreditadas en 2006, recibió el certificado de calidad ISO 9001 el 16 de agosto de 2007. La Cámara de Comercio e Industria de Manisa tiene aproximadamente 8.500 miembros, dispuestos en 25 grupos ocupacionales, y publica su revista “Manisa İdealkent” semestralmente.

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE KÜTAHYA (KUTSO) - TURQUÍA

La Cámara de Comercio e Industria de Kütahya, por sus siglas en turco) es una institución pública que representa y da servicio a más de 3.800 empresas del sector comercial e industrial de Kütahya, a quienes se les exige ser miembros de la Cámara por ley. Esta Cámara fue fundada en 1926 y desde entonces proporciona diferentes servicios a sus miembros.

Entre ellos, la Cámara ofrece servicios de validación, certificación, consultoría, formación y defensa en un amplio rango de procedimientos, desde registro comercial y procesos relacionados con seguros hasta servicios de comercio exterior. Además, la Cámara ha sido de gran influencia en los esfuerzos por establecer áreas industriales organizadas en Kütahya, en atraer inversión extranjera a dichas zonas y en ayudar a mejorar la capacidad educativa y de formación profesional de la ciudad. Debido a ello, KUTSO tiene puesto su foco en las actividades educativas y de formación, dando apoyo a la educación pública mediante la creación de escuelas como el Instituto de Formación Profesional de KUTSO, el Instituto de Formación Profesional Industrial Ataturk TOBB y el jardín de infancia KUTSO.

Además, KUTSO siempre ha sido una institución pública proactiva en cuanto a la gestión de problemas horizontales. Por ello, es el órgano coordinador de los proyectos del Consejo de Mujeres Emprendedoras de Kütahya y del Consejo de Jóvenes Emprendedores de Kütahya; proyectos que abordan problemas que sufren las mujeres, los jóvenes y otros grupos desfavorecidos de la ciudad.

Asimismo, la Cámara pretende desarrollar las capacidades humanas de sus miembros y las competencias en comercio exterior de las PYMEs, contribuyendo a la mejora de Kütahya como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, transformando Kütahya en destino de turismo termal y cultural y apoyando las iniciativas I+D de la ciudad.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA VITERBO - ITALIA

Cuál es el rol que juega la Cámara de Comercio de Italia?

 • En Italia hay Entidades Públicas con autonomía parcial.
 • Las Cámaras de Comercio son financiadas con las tasas que las empresas pagan anualmente para poder inscribirse en el registro de empresas.
 • No reciben financiación del Gobierno.
 • Otros ingresos proceden de servicios prestados al público, otros de contribuciones a proyectos particulares.

Algunos de los servicios ofrecidos en el territorio son: SUAP (Punto Único para las Actividades Productivas) Con la intención de simplificar y reducir los gastos de las empresas, la Cámara de Comercio trabaja conjuntamente con los ayuntamientos para ofrecer una punto único de acceso electrónico. Arbitraje Herramienta alternativa de resolución de conflictos (ADR) que consiste en confiar la decisión a un tercero neutral, especificamente competente en la materia. Mediación Otro instrumento ADR, diferente al arbitraje, que le confía a un tercero el intento de encontrar un acuerdo o compromiso que resuelva el conflicto. Metrología Verificación y supervisión de herramientas de medición y pesaje según las normas y la legislación vigente. Marcas y Patentes Registro y legalización de logotipos, marcas comerciales, marcas y descripciones de productos, incluida la protección de la propiedad intelectual. Nuevos servicios para el emprendimiento Estos servicios están enfocados, particularmente, a las mujeres y los jóvenes emprendedores. Formación, servicios para solicitantes de empleo, experiencia laboral para estudiantes Cursos de formación en materias de interés para las empresas, Alternancia entre estudios y trabajo con la participación de colegios y empresas, Plataformas para alternar estudios y trabajo, Creación de proyectos en colaboración con universidades y otras instituciones. Promoción del Turismo Excursiones educativas y B2B (Buy Lazio), Bienvenidos a Tuscia, Experiencia en Tuscia (nueva frontera del turismo experimental) Información económica, estudio y monitorización de las economías locales Asistencia para ayudar a las empresas a desafiar los mercados extranjeros, la Cámara ofrece lo siguiente:

 • Información sobre ferias y eventos B2B internacionales
 • Perspectivas de mercado y análisis económico
 • Eventos futuros
 • Información sobre el acceso a financiación
 • Asesoramiento en comercio internacional, aduanas y aranceles, regulación, incentivos y toda la información necesaria para iniciar un negocio
 • Organización de talleres
 • Red de contactos y búsqueda de socios
 • Asistencia de inicio

CÁMARA DE COMERCIO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS DE TESALÓNICA - GRECIA

La Cámara de Comercio de las Pequeñas y Medianas Industrias de Tesalónica (VETH) es una Entidad Legal de Derecho Público cuya historia comenzó en el año 1925. En la actualidad, está dirigida por un comité de siete miembros y un consejo de 41 personas, y dispone de autonomía financiera y administrativa. Los miembros de la Cámara son pequeñas y medianas empresas que procesan y prestan servicios, que requieren conocimientos técnicos especializados y que se encuentran establecidas en el área de Macedonia Central. El número de miembros supera los 23.000 entre el sector servicios y de fabricación.

La Cámara participa activamente en el desarrollo de la comunidad empresarial de la región, y realiza una gran variedad de actividades. Además, promueve el emprendimiento y proporciona servicios de orientación y apoyo horizontal y personalizado.

 • VETH presta al Estado servicios de consultoría y asesoría sobre comercio, manufactura y economía nacional en general.
 • Participa y organiza reuniones B2B y eventos de negocios en Grecia y en el exterior.
 • Participa en exposiciones nacionales e internacionales.
 • Organiza conferencias, talleres y eventos para sus miembros.
 • Informa a sus miembros sobre una variedad de temas, tales como programas e iniciativas financiadas por Europa, mercados externos, entorno económico y empresarial en otros países, procedimientos de exportación, nuevas tecnologías, innovación, certificación de productos y sistemas, etc.
 • Ayuda a sus miembros a encontrar socios en el exterior, promueve las empresas y negocios griegos, resuelve conflictos comerciales con socios extranjeros, facilita los procedimientos de visado y más….
 • Colabora con organizaciones nacionales e internacionales tales como la Eurocámara, la Cámara Internacional, la Cámara Balcánica, y varias cámaras de otros países de la UE; así como con la mayoría de instituciones y organizaciones griegas, a fin de proporcionar una red de contactos a sus miembros.
 • Colabora con comerciantes griegos en el extranjero y comerciantes extranjeros en Grecia.
 • Desarrolla acciones y brinda apoyo, asesoramiento y formación.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÁCERES - ESPAÑA

Fundada en 1899, la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres es un organismo de derecho público, cuyo objetivo principal es defender los intereses comerciales e industriales generales de la provincia de Cáceres. La Cámara está dirigida por un grupo de 29 empresarios elegidos cada cuatro años por todos los empresarios de la provincia de Cáceres. Representan a la Asamblea que define todos los objetivos generales a alcanzar. En este caso, el Presidente y la Junta Ejecutiva son elegidos. La Asamblea está compuesta por comisiones de trabajadores cuyo objetivo es analizar de cerca los problemas de los sectores económicos y definir los objetivos en detalle. Un grupo de empleados y técnicos encabezados por el Gerente General está a cargo de su inicio e implementación.

Las personas, ciudadanos o personas jurídicas, que practican el comercio o la industria en la provincia de Cáceres, pertenecen a la Cámara. Los recibos provenientes de determinados servicios que se proponen directamente a los empresarios, financian la Cámara. Este servicio se enfoca en la provisión de asesoría especializada en varias áreas: Creación y Desarrollo de Negocios, Internacionalización, Procesamiento Legal, fiscal y económico, programas de asistencia pública a corporaciones, asociaciones con gobiernos locales regionales y nacionales, agentes de transferencia e instituciones de conocimiento.

También promueve amplios programas de capacitación, experiencia empresarial y orientación laboral. La Cámara colabora activamente con más de 30,000 empresas con sede en Cáceres, cubriendo diversas necesidades a través de la implementación de servicios como: Oficinas integrales para negocios, asesoramiento sobre innovación, incubadoras de negocios, formación profesional y formación superior, promoción de exportaciones y misiones de comercio internacional, ...

Su objetivo principal es desarrollar iniciativas para extender la cultura de calidad e innovación para que las PYME en la región de Extremadura puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización. La Cámara presta servicios a estas empresas a través de una red de tres sucursales y dos incubadoras de empresas (estructura de refugio temporal diseñada para la creación de empresas) que cubren la región , aportando valor para implementar programas de desarrollo económico.

cfcu
Eurochambres
civilsociety
tobb
usaktso
kutso
manisa tso
camara cco
viterbo
selanik-cco

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No:1 64100 Uşak, Türkiye.

☎ +90 276 227 0203
info@mebdb2b.org