ab-tc

Özet Faaliyet Raporu

KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret için Akdeniz İş Dünyası Diyaloğu

Proje Ekibinin Ve Ofisinin Oluşturulması: 19.04.2019

Detaylı Etki̇nli̇k Planının Hazırlanması:

Projenin faaliyetlerini tasarlamak ve ortakların görevlerini bildirmek için Uşak'ta yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kütahya ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odalarının proje ekibi ve proje görevlileri katılım sağlamıştır, İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan proje yöneticileri ise online konferans yoluyla katılım sağlamıştır.

Açılış Toplantısı: 03.05.2019

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) hem Uşak'ta hem de TR 33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini artırmak ve firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak için hazırladığı "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" projesi açılış toplantısı UTSO salonunda gerçekleşti.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir proje açılış konuşmasında; "KOBİ'ler ülke ekonomisi için hem büyümenin motoru, hem de istihdam ve ihracatı sürükleyen çok önemli bir değer kaynağıdır. Sistemin büyük aktörleri karşısında KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini arttıracak, pazarlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini güçlendirecek çalışmalara öncelik veriyoruz.
192.539 EURO'luk "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu' projesi kapsamında TR33 Bölgesinde yer alan odalarda kurulacak tek nokta ofisleri ile KOBİ'lere devlet destekleri ve dış ticaret konularında koçluk hizmeti sağlanacak. Ayrıca, 5 dil destekli hazırlanan web sayfasında ortak ülkeler arasında (Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya) ikili iş bağlantıları ile ortak odaların üyelerinin ticari kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bölgemizdeki KOBİ'lerin proje kapsamında düzenlenecek eğitimler ve faaliyetleri değerlendirerek kendileri için bir avantaja dönüştürmelerini dilerim" dedi.

KOBİ Koçları Ekibinin Oluşturulması: 13.06.2019

TR 33 bölgesi belirlenecek olan Kobi koçları her il için 2 kişi, toplamda 6 kişi olacaktır. Her ildeki (Kütahya, Manisa, Uşak) iki Kobi koçundan biri dış ticaret ve pazarlama diğeri ise kurumsallaşma ve devlet teşvikleri konusunda uzmanlaşacaklardır.

Yunanistan Kıyaslama Ziyareti: 04 - 05.07.2019

Avrupa birliği desteğiyle Türkiye-Avrupa İş diyaloğu programı kapsamında, TR33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için hazırlanan, "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" projesi kapsamında Selanik KOBİ Sanayi Ve Ticaret Odası ev sahipliğinde ilk uluslararası çalışma ziyareti toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Proje sahibi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Proje ortakları Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Caceres Ticaret Odası(İspanya), Viterbo Ticaret Odası(İtalya), Selanik Kobi Sanayi ve Ticaret Odası(Yunanistan) yetkilileri katıldı.

İki günlük çalışma ziyaretinin ilk bölümünde proje amaçları ve hedefleri, şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan aşamalar, ortaklardan beklenen görevler ve koçlar için yapılacak eğitim modülü görüşüldü. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde Yunanistan'da ve Avrupa Birliği'nde verilmiş olan Kobi Koçluğu programları, devlet destekleri, yatırım ve ihracat destekleri hakkında bilgiler alındı. İkinci günün ilk bölümünde Avrupa Birliği destek ve hibelerinden faydalanmış, Selanik'te bulunan 3 Yunanistanlı firma ziyareti gerçekleştirilirken öğleden sonraki bölümü proje koçlarının eğitimi ile başarıyla sonlandırıldı.

İspanya Ve İtalya Kıyaslama Ziyareti: 29 - 30.07.2019

TR33 Bölgesinde, dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uşak Ticaret ve Sanayi (UTSO) tarafından yürütülen 'KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu Projesi', proje ortaklarından olan İspanya ve İtalya'daki örneklerin incelenmesi ve koçların eğitimi için gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile devam ediyor.

29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde İspanya - Cáceres Ticaret ve Sanayi Odası'nda, ardından 1-2 Ağustos 2019 tarihlerinde İtalya - Viterbo Ticaret ve Sanayi Odası'nda, proje koordinatörü Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, proje ortakları Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Caceres Ticaret Odası (İspanya), Viterbo Ticaret Odası (İtalya), Selanik Kobi Sanayi ve Ticaret Odası (Yunanistan) yetkilileri ve Kobi koçlarının katıldığı "Uluslarası Toplantılar ve Çalışma Ziyaretleri" programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında; İspanya'da, İtalya'da ve Avrupa Birliği'nde verilmiş olan Kobi Koçluğu programları, devlet destekleri, yatırım ve ihracat destekleri hakkında bilgiler alınırken, daha önce çeşitli devlet ve Avrupa Birliği destek ve hibelerinden faydalanmış, İspanya Cáceres'te bulunan 3 firma ve İtalya Viterbo'da bulunan 3 firma ziyareti gerçekleştirildi.

İspanya, 29 - 30.07.2019

İtalya, 01 - 02.08.2019

KOBİ Koçluğu Eğitim Modülünün Sonuçlandırılması: 06.08.2019

Yunanistan, İspanya ve İtalya ziyaretleri sonrasında elde edilen veriler ışığında ortak akılla oluşturulmuş olan bir Kobi koçluğu eğitim modülü tamamlanmıştır.

KOBİ Koçluğu Eğitimi Gerçekleştirilmesi Ve Koçların Kamu Kurumlarınca Eğitimi: 25 - 31.08.2019

Oluşturulan eğitim modülüne uygun olarak TR33 bölgesindeki 6 Kobi koçu Uşakta 60 saatlik Kobi koçluğu eğitimi almıştır.

Sonrasında ise kamu kurumlarınca eğitiminin sağlanması adına Ankara'da Ticaret Bakanlığı ve TOBB yetkilerince devlet destekleri, dış ticaret, odaların sağladıkları avantajlar vb. konularda ayrıca 2 günlük eğitim gerçekleştirilmiştir.

Ankara, 02.09.2019

Ankara, 03.09.2019

Tek Nokta Destek Ofisi Kurulumu Ve Çalışması

Eğitimler sonrası Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Ticaret Sanayi Odası'nda 'Tek nokta danışmanlık ofisi' kurulmuştur. Kobi danışmanları bu ofisler aracılığıyla ilgili oda üyelerine koçluk hizmeti sağlamaktadırlar.

Tek nokta destek ofisleri aynı zamanda proje ortağı tüm odalar için üye eşleştirme merkezi olarak da görev yapmaktadır. Özellikle ithalat/ihracat teklifleri İtalya, Yunanistan ve İspanyadaki proje yetkilileri ile paylaşılarak Türkiye'deki firmalarla yurtdışındaki ortak ülkelerin firmaları arasında köprü oluşturulmaktadır.

Uşak, 04.02.2020

Kütahya, 09.03.2020

Manisa, 04.02.2020

Pilot KOBİ Koçluğu Çalışması

Bu çalışmada firmalara ait veriler durum analizi, pareto analizi ile sorun tespitleri yapılarak buna yönelik olarak firmalara yol haritası çıkarılmıştır. Daha sonra her firma için bu yol haritaları izlenerek Kobi koçları firmalarla sürekli irtibat halinde kalarak yönlendirmelerde bulunmuştur.

Uşak, 27.12.2019

Uşak, 10.12.2019

Uşak, 08.11.2019

Kütahya, 17.02.2020

Kütahya, 10.01.2020

Manisa, 20.01.2020

Manisa, 19.12.2019

Dış Ticaret Ve Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantıları

Projenin daha geniş kitlelere yayılması için TR33 bölgesinde bulunan her ilde dış ticaret ve devlet destekleri eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitim Kobi koçları tarafından verilmiştir.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, 05.12.2019

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, 21.02.2020

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, 13.02.2020

Türkiye Çalışma Ziyareti - İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması: 24 - 27.02.2020

TR33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı (TEBD) ile hayata geçirilen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) proje koordinatörü olduğu "KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret için Akdeniz İş Diyalogu" projesi kapsamında, UTSO ev sahipliğinde, "Ortak Ülkelerdeki Uygulamaları Ve Yatırım Olanakları" toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Coşkun Güngör, 2019 Nisan ayında başlayan proje çerçevesinde proje ortakları ile birlikte pek çok toplantılar, iş görüşmeleri ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bugünkü toplantı ile ise AB ortakları ile beraber bilgi ve iş imkanı paylaşımı yaratmayı amaçladıklarını, toplantının tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ettiğini dile getirdi.

UTSO'nun proje ortaklarını, amacını ve aşamalarını anlattığı sunumundan sonra Selanik KOBİ Ticaret Odası (Yunanistan), Viterbo Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya), Caceres Ticaret ve Sanayi Odası (İspanya) yaptıkları faaliyetleri özetleyen sunumlar gerçekleştirdiler.

Toplantı sonrasında oluşturulan birebir görüşme masaları ile projenin AB ortağı ülke temsilcileri, katılımcıların bu ülkelerdeki iş imkânları hakkındaki sorularını yanıtladılar.

KOBİ Koçluğu Ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) hem Uşak'ta hem de TR 33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini artırmak ve firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak için hazırladığı "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu" projesinin kapanış toplantısı online olarak gerçekleşti.

UTSO Genel Sekreteri Caner Urhan konuşmasında: "Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu' Projesinin hedefleri ve çıktıları, TR33 bölgesinde odalarda uygulanan 'Kobi Koçluğu ve Tek Nokta Destek Ofisi' hizmetlerini, Türk - AB Odaları arasında paylaşılan iyi uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Firmaların dijitalleşmeleri gerektiğinin önemine değinen Urhan, projenin B2B ve devlet destekleri içerikli web sitesini katılımcılara tanıttı. Bölgedeki 'Kobi koçluğu' çalışmasının pandemi süresince nasıl yapılacağını şu an araştırdıklarını söyleyen Urhan, "Projemiz bölgeye Kobi koçluğu sistemini getirdi.

Oda hizmeti olarak başlayan bu koçluk sistemimiz ileriki dönemlerde özel sektör tarafından da uygulanacağını umuyoruz. Sistematiğin bölge tarafından kabul edilmesine kadar 'Tek nokta destek ofislerimiz' ve odaların bünyesinde işe başlayan Kobi koçları tarafından bu hizmetler sürdürülecek. Hedefimiz, 8 aylık bu koçluk sürecini 6 ayda tamamlayarak her sene en az 20 firmaya bire bir koçluk hizmeti sağlamak.

Koçluk yaptığımız firmaların beklentilerini karşılama oranı %86'nın üzerinde. Bu pilot çalışma açısından başarılı bir oran. Firmalar arasında Manisa, Kütahya ve Uşak'ta başarı hikayeleri yazan, ilk defa ihracat yapan, kurumsal kapasitesini arttıranlar oldu.

Projemizin destekçisi olan CFCU, Eurochambres ve TOBB işbirliğine teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaya katkıda bulunan AB'deki ortaklarımız Cáceres (İspanya), Selanik (Yunanistan) ve Viterbo (İtalya) Ticaret ve Sanayi Odası yönetim ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Projemizin diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını umuyoruz. Siz değerli katılımcılara kapanış etkinliğimize katıldığınız için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

cfcu
Eurochambres
civilsociety
tobb
usaktso
kutso
manisa tso
camara cco
viterbo
selanik-cco

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No:1 64100 Uşak, Türkiye.

☎ +90 276 227 0203
info@mebdb2b.org